Commit efbe1ad0 authored by Rejo Zenger's avatar Rejo Zenger

Merge branch '38-add-polish-translation' into 'develop'

Add Polish translation, kindly provided by Jędrzej Niklas.

Closes #38

See merge request !17
parents bb65cff9 2a0e04bf
<?php
return array(
"meme.panel1.text" => "Unia Europejska chce by korporacje internetowe filtrowały wszystkie pliki, które wrzucasz do sieci.",
"meme.panel1.sub" => "(Będzie to mechanizm oparty na cenzurze.)",
"meme.panel2.text" => "Fitr nie rozpozna czy masz prawa autorskie do wrzucanej treści.",
"meme.panel2.sub" => "(Dotyczy to parodii, cytatów czy nawet memów)",
"meme.panel3.text" => "Nie będziesz miał żadnej ochrony przed usunięciem treści",
"meme.panel3.sub" => "(Nie zapewniają jej również proponowane przez decydentów gwarancje)",
"meme.panel4.text" => "Musimy temu zapobiec - uratujmy memy!",
"meme.panel4.sub" => "Artykuł 13 projektu dyrektywy o prawach autorskich musi zostać usunięty",
"meme.panel5.text" => "Możesz pomóc nam w tym działaniu",
"meme.panel5.sub" => "Zadzwoń za darmo do posła lub posłanki do Parlamentu Europejskiego" ,
"meme.panel7.text" => "Wskazówki",
"meme.panel7.sub1" => "Telefon do Twojego przedstawiciela jest najbardziej skutecznym narzędziem.",
"meme.panel7.sub2" => "Korzystanie z naszego narzędzia jest darmowe",
"meme.panel7.sub3" => "Nie musisz być ekspertem.",
"meme.panel7.sub4" => "Twój przekaz powinien być spersonalizowany",
"meme.panel7.sub5" => "Rozmowa z asystentem/tką jest równie skuteczna",
"meme.panel7.sub6" => "Bądź uprzejmy i pozytywny",
"piphone.title" => "Posłanka Roulette!",
"piphone.suggestedcall" => "Na przykład zadzwoń do",
"piphone.suggestedcall" => "Na przykład zadzwoń do",
"piphone.whathappensnext" => "Po naciśnięciu zielonego przycisku zostaniesz poproszony o podanie swojego numeru telefonu, dzięki temu będziemy mogli zadzwonić do Ciebie, aby nawiązać połączenie.",
"piphone.callfree" => "Dzwoń bezpłatnie. Aby zainicjować połączenie, potrzebujemy Twojego numeru telefonu. Zrobimy to od razu. Odpowiadając usłyszysz 8-bitową muzykę. Gdy wybierasz numer \"1\", połączymy Cię z posłem do PE.",
"piphone.yournumberplease" => "Tutaj wpisz swój numer telefonu",
"piphone.numberformat" => "Wpisując swój numer zacznij \"+\" a następni wpisz kod swojego kraju (dla Polski +48)",
"piphone.callme" => "Zadzwón do mnie",
"piphone.callstatus0" => "0. Rozpocznij połączenie",
"piphone.callstatus1" => "1. Dzwonimy do Ciebie",
"piphone.callstatus2" => "2. Gdy będziesz gotowy wciśnij 1",
"piphone.callstatus3" => "3. Dzwoni",
"piphone.callstatus4" => "4. Łączy z",
"piphone.mepphone" => "Numer telefonu",
"piphone.feedbackform" => "Relacja od",
"piphone.pleasetellus" => "Powiedz co się stało gdy rozmawiałeś z PE",
"piphone.sendfeedback" => "Wyślij moją relację",
"piphone.arguments" => "Argumenty",
"piphone.whattosay" => "Oto kilka argumentów, które mogą pomóc przekonać posła do Parlamentu Europejskiego.",
"about.contact" => "Kontakt",
"about.contactdetails" => "Możesz skontaktować się z nami<a href=\"mailto:info@savethememe.net\">info@savethememe.net</a>.",
"about.credits" => "Twórcy",
"about.thanksalot" => "Strona została stworzona przez <a href=\"https://www.bof.nl\">Bits of Freedom</a>, przy wsparciu wielu wolontariuszy. Została stworzona w oparciu o narzędzie wypracowane przez <a href=\"https://laquadrature.net\">La Quadrature du Net</a>, który umożliwił nam dzwonienie do posłów i posłanek za darmo.",
"about.privacy" => "Prywatność",
"about.privacypolicy" => "Niniejsza strona przetwarza dane osobowe na wiele różnych sposobów. Przede wszystkim, aby pokazać jej zawartość, większość treści jest ładowanych z serwera będącego własnością Bits of Freedom. Niektóre elementy są ładowane z serwerów obsługiwanych przez La Quadrature du Net i Parlament Europejski. W miarę możliwości staramy się ograniczać zależność od podmiotow trzecich. Śledzimy korzystanie z tej witryny za pomocą narzędzia o nazwie Piwik (który został skonfigurowany w taki sposób, który ogranicza śledzenie). Jeśli subskrybujesz naszą listę dyskusyjną, użyjemy adresu e-mail, aby wysłać Ci aktualne informacje o kampanii.",
"footer.root" => "Uratujmy memy!",
"footer.contactcredits" => "Kontakt, “twórcy, prywatność",
"footer.youremailaddress" => "Twój adres e-mail",
"footer.subscribe" => "Informuj mnie na bieżąco",
);
?>
......@@ -51,6 +51,7 @@
<ul class="languages">
<li class="en"><a href="/en"><img src="/flags/gb.svg"></a></li>
<li class="de"><a href="/de"><img src="/flags/de.svg"></a></li>
<li class="pl"><a href="/pl"><img src="/flags/pl.svg"></a></li>
<li class="it"><a href="/it"><img src="/flags/it.svg"></a></li>
<li class="nl"><a href="/nl"><img src="/flags/nl.svg"></a></li>
<li class="es"><a href="/es"><img src="/flags/es.svg"></a></li>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment